SZC logo

Nyíregyházi Szakképzési Centrum

OM kód: 203045/003 | 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 12.

Intézmény logo

Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bencs László Szakképző Iskola

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • CLASSROOM
 • KRÉTA
Széchenyi 2020

Közérdekű adatok

Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
a) a szakképző intézmény
aa) hivatalos neve
Nyíregyházi SZC Bencs László Szakképző Iskola
a) a szakképző intézmény
ab) székhelye és a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyei
4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 12.
a) a szakképző intézmény
ac) adószáma, költségvetési szervként működő szakképző intézmény esetében törzskönyvi azonosító száma, KSH statisztikai számjele
Nyíregyházi Szakképzési Centrum adószáma: 15832070-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078
KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15
a) szakképző intézmény
ad) telefonszáma, e-mail címe, faxszáma és honlapjának címe (a továbbiakban együtt: elérhetőség),
Telefonszám: +36 70 199 5594 , +36 42 420 154
E-mail: info@bencsiskola.hu 
Honlap: https://bencsiskola.hu/
a) a szakképző intézmény
ae) alapító okiratának kelte, illetve nem állami szakképző intézmény esetében a működést megalapozó végleges működési engedély, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum, a működéshez szükséges határozat száma, kelte és az engedélyező hatóság neve
A Nyíregyházi Szakképzési Centrum alapító okiratának kelte: 2015. június 29.
b) a szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusa, a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai és – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontja alapján – a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve, beosztása és elérhetősége KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUM
központi költségvetési szerv
Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Adószám: 15764412-2-41
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 764410
KSH statisztikai számjel: 15764412-8411-311-01
Telefonszám: +36 1 795 1700
Fax: +36 1 550 3944
E-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu
Honlap:https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium
Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve: Dr. Magyar Zita
Törvényes képviseletére jogosult személy beosztását: NSZFH elnök
Törvényes képviseletére jogosult személy elérhetősége:
Telefonszám: +36 1 477 5942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu
c) a feladatellátási helyen célját szolgáló épület működtetője a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai Nyíregyházi Szakképzési Centrum
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.
Adószám: 15832070-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078
KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15
Telefon: +36 42 512 371
E-mail: centrum@nyszc.hu
Honlap: https://nyszc.hu/
d) – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont b) alpontja alapján – a főigazgató, a kancellár és az igazgató családi és utónevét és elérhetőségét, Főigazgató: Gurbánné Papp Mária
Telefon: +36 42 512 371
E-mail: centrum@nyszc.hu
Kancellár: Pájer Attila
Telefon: +36 42 512 371

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
e) feladatellátási helyenként – az oktatás munkarendje szerinti bontásban – az elérhető szakmák megnevezése és azonosítója

Nyíregyházi SZC Bencs László Szakképző Iskola (4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 12.)

Kereskedelmi értékesítő – 4 0416 13 02 

Pincér – vendégtéri szakember 4 1013 23 04

Szakács – 4 1013 23 05

Kőműves – 4 0732 06 08

Burkoló – 4 0732 06 03

Festő, mázoló, tapétázó – 4 0732 06 05 

Ács - 4 0732 06 01

Szárazépítő - 4 0732 06 11

Tetőfedő - 4 0732 06 14

Részszakmák:
Pincérsegéd,
Szakácssegéd,
Bolti előkészítő,
Szobafestő

f) a felvehető legmagasabb tanulólétszám nem releváns
1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató https://regi.bencsiskola.hu/dok/kozzeteteli/felveteli_tajekoztato_pdf 
2. a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma https://regi.bencsiskola.hu/dok/kozzeteteli/beiratkozas.pdf
3. a térítési díj és a tandíj mértéke, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei is https://regi.bencsiskola.hu/dok/kozzeteteli/teritesidij.pdf
4. a szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje https://regi.bencsiskola.hu/dok/kozzeteteli/ellenorzesek.pdf
5. a szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai https://regi.bencsiskola.hu/dok/kozzeteteli/nyitvatartas.pdf
6. a szakképző intézmény szakmai programja, szervezeti és működési szabályzata és házirendje

szakmai_program.pdf 

szmsz.pdf 

hazirend.pdf 

7. a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége https://regi.bencsiskola.hu/dok/kozzeteteli/oktatok_vegzettsege.pdf 
8. az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma https://regi.bencsiskola.hu/dok/kozzeteteli/osztalyok.pdf 
9. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok https://regi.bencsiskola.hu/dok/kozzeteteli/lemaradas.pdf 
10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje https://regi.bencsiskola.hu/dok/kozzeteteli/osztalyozo_vizsga.pdf 
11. évenként feltüntetve az érettségi vizsga átlageredményei https://regi.bencsiskola.hu/dok/kozzeteteli/erettsegi.pdf 
12. az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetősége https://regi.bencsiskola.hu/dok/kozzeteteli/egyeb_foglalkozas.pdf 
13. Felnőttképzés esetén a részszakmára történő felkészítés tekintetében a szakmai képzés programkövetelményhez igazodó képzési programja nem releváns
14. A felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma B/2021/000926
15. Engedély alapján végzett felnőttképzési tevékenység esetén az intézmény a minőségpolitikája. nem releváns
16. A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó objektív mennyiségi és minőségi információk közzététele. (Indított képzések adatai) nem releváns
17. Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program https://regi.bencsiskola.hu/dok/kozzeteteli/vezetoi_palyazat.pdf 
18. A minőségirányítási rendszer külső értékelése (a szakmai tevékenység és a szakképző intézmény alkalmazottjának munkájának értékelése), összegző jelentés nem releváns

Gazdálkodási adatok

Archívum


Partnereink

 • Erasmus
 • Határtalanul
 • Pénziránytű Iskola
 • Videóink
 • Facebook tartalmaink
SZC logo

Nyíregyházi Szakképzési Centrum


  • Intézmény logo
  • Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bencs László Szakképző Iskola

   4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 12.

  • Telefon: +36 70 199 5594

   E-mail: info@bencsiskola.hu

   OM azonosító: 203045/003

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: -


  2023Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bencs László Szakképző Iskola