SZC logo

Nyíregyházi Szakképzési Centrum

OM kód: 203045/003 | 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 12.

Intézmény logo

Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bencs László Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Közérdekű adatok

Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
a) a szakképző intézmény
aa) hivatalos neve
Nyíregyházi SZC Bencs László Szakképző Iskola
a) a szakképző intézmény
ab) székhelye és a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyei
4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 12.
a) a szakképző intézmény
ac) adószáma, költségvetési szervként működő szakképző intézmény esetében törzskönyvi azonosító száma, KSH statisztikai számjele
Nyíregyházi Szakképzési Centrum adószáma: 15832070-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078
KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15
a) szakképző intézmény
ad) telefonszáma, e-mail címe, faxszáma és honlapjának címe (a továbbiakban együtt: elérhetőség),
Telefonszám: +36 70 199 5594 , +36 42 420 154
E-mail: info@bencsiskola.hu 
Honlap: https://bencsiskola.hu/
a) a szakképző intézmény
ae) alapító okiratának kelte, illetve nem állami szakképző intézmény esetében a működést megalapozó végleges működési engedély, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum, a működéshez szükséges határozat száma, kelte és az engedélyező hatóság neve
A Nyíregyházi Szakképzési Centrum alapító okiratának kelte: 2015. június 29.
b) a szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusa, a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai és – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontja alapján – a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve, beosztása és elérhetősége KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUM
központi költségvetési szerv
Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Adószám: 15764412-2-41
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 764410
KSH statisztikai számjel: 15764412-8411-311-01
Telefonszám: +36 1 795 1700
Fax: +36 1 550 3944
E-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu
Honlap:https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium
Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve: Dr. Magyar Zita
Törvényes képviseletére jogosult személy beosztását: NSZFH elnök
Törvényes képviseletére jogosult személy elérhetősége:
Telefonszám: +36 1 477 5942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu
c) a feladatellátási helyen célját szolgáló épület működtetője a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai Nyíregyházi Szakképzési Centrum
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.
Adószám: 15832070-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078
KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15
Telefon: +36 42 512 371
E-mail: info@nyszc.hu
Honlap: https://nyszc.hu/
d) – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont b) alpontja alapján – a főigazgató, a kancellár és az igazgató családi és utónevét és elérhetőségét,

Főigazgató: Gurbánné Papp Mária
Telefon: +36 42 512 371
E-mail: info@nyszc.hu


Kancellár: Pájer Attila
Telefon:+36 42/ 512 -371
E-mail cím: info@nyszc.hu

Igazgató: Kallós Angéla
Telefon:+36 70/198-00-55
E-mail cím: info@bencsiskola.hu

 

 

 

 

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
e) feladatellátási helyenként – az oktatás munkarendje szerinti bontásban – az elérhető szakmák megnevezése és azonosítója

Nyíregyházi SZC Bencs László Szakképző Iskola (4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 12.)

Felnőttek oktatása munkarend nélkül:

Kereskedelmi értékesítő – 4 0416 13 02 

Pincér – vendégtéri szakember 4 1013 23 04

Szakács – 4 1013 23 05

Kőműves – 4 0732 06 08

Burkoló – 4 0732 06 03

Festő, mázoló, tapétázó – 4 0732 06 05 

Ács - 4 0732 06 01

Szárazépítő - 4 0732 06 11

Tetőfedő - 4 0732 06 14

Nappali tagozatos műhelyiskolai képzések:

Részszakmák:
Pincérsegéd,
Szakácssegéd,
Bolti előkészítő,
Szobafestő

f) a felvehető legmagasabb tanulólétszám nem releváns
1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

https://nyir-bencs.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/Felveteli_tajekoztato_Bencs_2024_25tanevre_28e7d0708c.pdf

 

2. a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

https://nyir-bencs.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/Beiratkozasra_meghatarozott_ido_engedelyezett_osztalyok_5ca3926149.pdf

 

3. a térítési díj és a tandíj mértéke, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei is

https://nyir-bencs.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/NYSZC_Teritesi_es_Tandijfizetesi_Szabalyzat_NSZFH_626_1839_1_2023_c021438369.pdf

 

4. a szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje https://regi.bencsiskola.hu/dok/kozzeteteli/ellenorzesek.pdf
5. a szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

https://nyir-bencs.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/nyitvatartasi_rend_eves_munkaterv_5611a65371.pdf

 

6. a szakképző intézmény szakmai programja, szervezeti és működési szabályzata és házirendje

szakmai_program.pdf 

szmsz.pdf 

hazirend.pdf 

7. a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége https://regi.bencsiskola.hu/dok/kozzeteteli/oktatok_vegzettsege.pdf 
8. az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma https://regi.bencsiskola.hu/dok/kozzeteteli/osztalyok.pdf 
9. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok https://regi.bencsiskola.hu/dok/kozzeteteli/lemaradas.pdf 
10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje https://regi.bencsiskola.hu/dok/kozzeteteli/osztalyozo_vizsga.pdf 
11. évenként feltüntetve az érettségi vizsga átlageredményei https://regi.bencsiskola.hu/dok/kozzeteteli/erettsegi.pdf 
12. az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetősége https://regi.bencsiskola.hu/dok/kozzeteteli/egyeb_foglalkozas.pdf 
13. Felnőttképzés esetén a részszakmára történő felkészítés tekintetében a szakmai képzés programkövetelményhez igazodó képzési programja nem releváns
14. A felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma B/2021/000926
15. Engedély alapján végzett felnőttképzési tevékenység esetén az intézmény a minőségpolitikája. nem releváns
16. A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó objektív mennyiségi és minőségi információk közzététele. (Indított képzések adatai) nem releváns
17. Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program

https://nyir-bencs.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/Kallos_Angela_vezetoi_program_8e13ac4482.pdf

 

18. A minőségirányítási rendszer külső értékelése (a szakmai tevékenység és a szakképző intézmény alkalmazottjának munkájának értékelése), összegző jelentés nem releváns

Gazdálkodási adatok

Archívum


Partnereink

SZC logo

Nyíregyházi Szakképzési Centrum


Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bencs László Szakképző Iskola

4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 12.

Telefon: +36 70 199 5594

E-mail: info@bencsiskola.hu

OM azonosító: 203045/003

Felnőttképzési nyilvántartás száma: -


2024Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bencs László Szakképző Iskola